XII Konferencja Naukowa „Przestrzeń publiczna i prywatna w Zabrzu od XIX wieku do dnia dzisiejszego”

XII Konferencja Naukowa „Przestrzeń publiczna i prywatna w Zabrzu od XIX wieku do dnia dzisiejszego”

18/10/2022 Wyłączono przez Maja Girycka

W roku 100. lecia nadania Zabrzu praw miejskich, Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza do udziału w XII Konferencji Naukowej „Przestrzeń publiczna i prywatna w Zabrzu od XIX wieku do dnia dzisiejszego”.

Konferencja odbędzie się 24 – 25 października 2022 roku w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ulicy P. Stalmacha 7. Patronat honorowy nad konferencją objęła Prezydent Miasta Zabrze, dr Małgorzaty Mańki-Szulik.

Architektura Zabrza jest sama w sobie ważnym obszarem badawczym, a równocześnie stanowi fascynujący materiał źródłowy do dziejów społecznych. Zabrze było i jest przestrzenią dynamicznego rozwoju, intensyfikacji przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Przemiany te odzwierciedlały się również w architekturze, która z kolei miała i ma nadal wpływ na ludzi – mieszkańców Zabrza i użytkowników jej przestrzeni.

Interdyscyplinarne podejście do tematu konferencji, uzasadnione złożonością zagadnień architektonicznych, wzajemnych powiązań i relacji, mamy nadzieję pozwoli otworzyć szeroką dyskusję, w której centrum znajdzie się architektura Zabrza.

Konferencję rozpocznie wystąpienie przedstawiciela pracowni architektonicznej PROJEKTPLUSARCHITEKCI Sp. z o o., który przedstawi, jak doszło do przekształcenia budynku byłej gazowni z 1868 roku, w interesujący, wielofunkcyjny obiekt, w przestrzeni którego będzie miała miejsce konferencja.